1
Ban can ho tro gi khong ?


Thi công chống thấm mặt cầu Quang

Thi công chống thấm mặt cầu Quang
Cầu Quang là một trong những cây cầu bắc qua sông Tô Lịch dự kiến khánh thành tháng 5 năm 2014.
Chia sẻ qua Facebook

Delta Việt Nam đang thi công chống thấm bề mặt cầu sử dụng vật liệu: Sikaproof Membrane để quét lót và màng khò nóng Danosa

 

Vệ Sinh bề mặt cầu

Công tác dọn dẹp vệ sinh bề mặt cầu

 

Khò màng Danosa

 

Khò màng Danosa

 

Khò màng Danosa

 

Khò màng Danosa

 

Bề mặt hoàn thiện cầu

Bề mặt hoàn thiện chống thấm mặt cầu

 

Video: Thi công màng khò nóng xử lý chống thấm mặt cầu:

 

 

Bài viết liên quan: