1
Ban can ho tro gi khong ?


Cung cấp Sản phẩm Sika: 151A Nguyễn Đức Cảnh

Cung cấp Sản phẩm Sika: 151A Nguyễn Đức Cảnh
Khu chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh có Tổng diện tích đất của toàn dự án là 18.885 m2 đã được viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng lập quy hoạch tổng mặt bằng.
Chia sẻ qua Facebook

Cung cấp sản phẩm Sika chống thấm, màng dán bitume, bằng cản nước PVC cho công trình

Bài viết liên quan: