1
Ban can ho tro gi khong ?


Phụ gia bê tông

SikaPlast-257
SikaPlast®-257 là phụ gia bê tông giảm nước ở mức độ trung bình SikaPlast®-257 là polyme thứ hệ thứ 3 có tính siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê tông có độ mềm dẻo, dễ dàng thi công SikaPlast®-257...
Sikament R4
Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông Sikament R4 là một phụ gia bê tông siêu hóa dẻo hiệu quả cao, có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ...
Sikament NN
Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông. Phụ gia bê tông Sikament NN là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước...
Sikament 2000 AT
Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Sikament 2000AT là phụ gia bê tông được dùng như một tác nhân làm giảm nước hiệu quả cao và siêu hóa dẻo có tác dụng kéo dài thời...
Sika® Viscocrete® 2670
Sika® Viscocrete® 2670là chất siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng. Sika® Viscocrete® 2670 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 494...
Sika Viscocrete® HE 500
Sika Viscocrete® HE 500 Phụ gia bê tông giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Sika Viscocrete HE 500 giúp bê tông phát triển cường độ sớm. Sika Viscocrete HE 500 phù hợp với tiêu...
Sika ViscoCrete TP Flow
Sika ViscoCrete TP Flow là phụ gia bê tông giảm nước cực cao và kéo dài ninh kết cho bê tông Sản phẩm Sika® ViscoCrete® TP Flow là chất siêu hoá dẻo gốc polyme thế hệ thứ 3 cóhiệu quả kéo dài ninh kết...
Sika Viscocrete 6000
Sika Viscocrete 6000 Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông. Sika Viscocrete 6000 là phụ gia siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả thúc đẩy...
Sika Viscocrete 3000-20
Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông. Sika Viscocrete 3000-20 là phụ gia bê tông siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng. Sika...
Sika Viscocrete ® HE-10
Sika Viscocrete HE-10 Phụ gia bê tông giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Sika Viscocrete HE-10 là chất siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả thúc...
Sika Pump
Phụ gia bơm đa năng Sika Pump là loại phụ gia bê tông đa năng dùng để bơm hỗ trợ cho hỗn hợp bê tông, để bảo vệ thiết bị bơm và ống bơm bê tông tránh bị mài mòn, giảm áp lực bơm và thời gian...
Sika Plastiment  TM 25
Plastiment TM 25 Phụ gia bê tông giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết Phụ gia hóa dẻo cho bê tông được thiết kế đặc biệt cho kết cấu Bê Tông Đầm Lăn (BTĐL). Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 494 loại...
Sika Plastiment BV 40
Sika Plastiment BV 40 là chất phụ gia hóa dẻo đa năng và kinh tế cho bê tông với liều lượng sử dụng đa dạng cho các lĩnh vực thi công khác nhau. Sika Plastiment BV 40 phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại A Đại...
Sika Plastiment 100
Sika Plastiment 100 là phụ gia bê tông giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết Plastiment 100 là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Carbohydryate và Lignosulfonat cải tiến dung để sản xuất bê tông...
Sika Ment RMC
Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông. Sikament RMC là phụ gia bê tông siêu hóa dẻo hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy...
Sika crete PP1
Phụ gia bê tông Sikacrete PP1 là phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột dựa trên công nghệ silicat fume của Sika Sikacrete PP1 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 1240 Để mua Sika Giá Rẻ nhấtVui lòng liên hệ: ...
Sika Aer
Phụ gia cuốn khi Sika Aer là phụ gia tạo bọt khí có độ tập trung cao cho bê tông được chế tạo sẵn để sự dụng ngay. Hiệu quả của sản phẩm là đưa một lượng lớn khí theo đúng kích thước và...
Plastocrete N
Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Plastocrete N là phụ gia bê tông ở dạng lỏng vừa hoạt động như một hóa chất dẻo hiệu quả cao vừa là tác nhân chống thấm Plastocrete...
Plastiment®-200
Plastiment 200- Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Plastiment 200 Phụ gia bê tông hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất...
Plastiment 96
Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao. Phù hợp với tiêu chuẩn...