1
Ban can ho tro gi khong ?


Băng cản nước chống thấm

Sika Waterbar V-32
Sika Waterbar V-32:Băng PVC chống thấm đàn hồi Sika Waterbars 32 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu...
Sika Waterbar V-25
Vật liệu chống thấm đàn hồi PVC. Sika Waterbar V-25 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sika Waterbar V-25 thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Sika...
Sika Waterbar V-20
Băng PVC chống thấm đàn hồi. Sika Waterbar V-20 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sika Waterbar V-15 thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Sika Waterbar...
Sika Waterbar V-15
Băng PVC chống thấm đàn hồi. Sika Waterbar V-15 là băng cản nước được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sika Waterbar V-15 thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết...
Sika Waterbar O15
Sika Waterbar O15 là Băng PVC chống thấm đàn hồi Sika Waterbars Sika Waterbar O15 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng...