1
Ban can ho tro gi khong ?


Sản phẩm hổ trợ bê tông

Separol
Separol® là hợp chất tháo dỡ khuôn - Tác nhân tháo dỡ khuôn - Là tác nhân tháo dỡ cho các loại khuôn gỗ, thép. Separol giúp cho việc tháo dỡ và làm vệ sinh được dễ dàng hơn. Vui lòng liên hệ: Tư...
Rugasol C,F
Rugasol C,F - Chất ức chế bề mặt bê tông Chất ức chế bề mặt bê tông Rugasol C,F được thế kế chuyên dùng để tạo các bề mặt hoàn thiện nhám, làm trơ kết liệu hoặc tạo kết nối tốt cho các mạch...
Antisol® E
Hợp chất bảo dưỡng bê tông Antisol-E là một hợp chất bảo dưỡng gốc parafin được nhũ tương hóa. Antisol-E được chế tạo để sử dụng được ngay và dễ thi công. Antisol-E sẽ tạo thành một lớp...
Antisol S
Sika Antisol S-Hợp chất bảo dưỡng bê tông Antisol S là dung dịch silicat kim loại chế tạo sẵn để sử dụng được ngay. Khi được thi công bê tông tươi, Antisol S sẽ tạo màng mỏng vi tinh thể trám lỗ hở,...