1
Ban can ho tro gi khong ?


Keo dán gạch/Vữa trà mạch gạch

Sika Tilebond GP
Sika Tilebond GP là keo dán gạch đóng gói sẵn gốc xi măng, dùng dán gạch cho cách loại gạch ceramic, gạch đồng chất ( size vừa và nhỏ). Sản phẩm dùng như một lớp keo mỏng hoặc dày cho cho sàn và tường...
Sika Tile Grout
Sika Tile Grout® Là Vữa xi măng trám khe gạch trong nhà và ngoài trời. Trám khe dễ dàng và hiệu quả cho các khe gạch ceramic và đồ khảm nhằm đạt tính thẩm mỹ và ngăn nước thấm xuống bên dưới lớp...