1
Ban can ho tro gi khong ?


Bảo vệ thép

Sika Poxitar F
Sika® Poxitar® F là phủ kháng hóa chất 2 thành phần, có hàm lượng dung môi thấp gốc epoxy-hắc in- dầu kết hợp với chất độn vô cơ. Sika® Poxitar® F phù hợp tiêu chuẩn BS 5493: KF 3B tương ứng KF3D( lớp...