Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam nằm số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội và được coi là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ đô.

 

Phân phối các sản phẩm sika về: Vật liệu chống thấm, Bảo vệ bê tông…Với giá rẻ nhât để phục vụ thi công công trình Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam nằm số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội và được coi là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ đô.   Phân phối các sản phẩm sika về: Vật liệu chống thấm, Bảo vệ bê tông…Với giá rẻ nhât để phục vụ thi công […]

Thẻ: Thi công chống thấm